top of page

ISO-sertifisering - beviset på seriøs kvalitet

Oppdatert: 22. mai

Eco Drilling har akkurat blitt sertifisert etter ISO 9001, etter en særdeles rask behandling. Hvorfor er ISO så viktig? Jo, fordi akkurat den sertifiseringen er den sterkeste uavhengige dokumentasjonen på at kundene kan stole på at vi leverer kvalitet. 


– ISO-sertifisering er en bekreftelse på at vi jobber prosessbasert og systematisk, for å kontinuerlig forbedre oss i alle ledd. Den er en viktig dokumentasjon på at kundene kan stole på oss, og at vi jobber aktivt for å levere kvalitet. Det sier daglig leder Roger Trøsviken i Eco Drilling. 


FORNØYD: Roger Trøsviken t.v., her sammen med sveiser og kranbilsjåfør Marius Eriksen.


Han er stolt over å melde at NoDig-entreprenøren nå er godkjent av revisor og har fått utstedt sertifisering etter ISO 9001. 


Sertifisering i en eller annen form blir mer og mer vanlig. I stadig flere tilfeller krever både offentlige og private kunder sertifisering av sine leverandører. 


ISO internasjonalt anerkjent sertifisering

ISO er den internasjonalt mest anerkjente sertifiseringen. Offentlige og større kunder som kommuner, interkommunale selskap og industriselskap krever oftest ISO-sertifisering av sine leverandører. ISO er en stadig vanligere sertifisering i norsk næringsliv generelt, og begynner nå for alvor å gjøre sitt inntog i anleggs- og VA-bransjen. 


ISO-sertifiseringen etter ISO 9001 ble utstedt til Eco Drilling mindre enn tre måneder etter at selskapets ledere og medarbeidere startet prosessen. Det er i denne sammenheng en sjeldent rask og effektiv prosess.
Trøsviken berømmer HMS- og kvalitetssjef Ingvild Aaserud for god tilrettelegging og organisering, og han applauderer alle ansatte for eksemplarisk oppfølging av nødvendige grep i prosessen. 


ISO 9001 - en standard for kvalitet

ISO 9001 er en internasjonal standard for kvalitetssytring. Her handler det om det som får kundene til å komme tilbake og selskapet til å fungere godt. En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at Eco Drilling jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet, og at man har et godt system for å møte standardens krav på en rekke områder: 

 Kundefokus 

• Lederskap og relasjonsledelse

• Menneskers engasjement

• Prosesstankegang

• Forbedring

• Bevisbaserte beslutninger


ISO beviser orden og læring

Det er ingen enkel jobb å få ISO-sertifisering. At det i tillegg har gått så fort er en god indikasjon på at selskapet har «orden i sysakene» på et helt grunnleggende nivå. Inkludert god styring på alt av prosesser og prosedyrer, og et godt system for å lære av feil underveis. Det er krevende å oppnå ISO-sertifisering. Enda mer krevende er jobben med å beholde sertifiseringen i årlige oppfølgingsrevisjoner og ved hovedrevisjoner og resertifisering hvert tredje år. 


– Ja, det er krevende. Sertifiseringen stiller strenge krav vi som selskap og våre medarbeidere skal leve opp til. Det er nødvendig når vi skal oppfylle vårt løfte om å levere mer enn forventet, sier Trøsviken. 


For ham og Eco Drilling ISO-sertifikatet er ikke "bare" et papir, det er en kontinuerlig 

prosess for å bli bedre. 


– Vi er underlagt strenge kontrollrutiner der sertifikatutstederen gjennom årlige oppfølgingsrevisjoner og resertifisering hvert tredje år påser at vi overholder kravene i standarden. Det er et bevis på at vi jobber aktivt for å forbedre oss overfor kundene. Det krever mye, men gjør at vi kontinuerlig må følge med, justere og gjøre hverandre bedre underveis. Den verdien overfor kundene er viktigere enn selve sertifikatet, sier daglig leder Roger Trøsviken i Eco Drilling. 

819 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page