tube_back.jpg

No Dig
ELECTRIC powered 

styrt boring på den smarte måten

effektivt

presist

bærekraftig

borerigg.png
back.jpg

hva vi tilbyr

  • Elektrisk retningsstyrt boring i løsmasser 

  • Uavhengig rådgivning ved vurdering og valg av forskjellige NoDig metoder

  • Bistand med prosjektering

  • Speil og elektromuffesveising av PE trykkrør og deler

  • Horisontal boring i fjell 

  • Hammerboring i fjell og kombinasjonsmasser, med stål/varerør 

  • Komplette leveranser i samarbeid med vårt morselskap, Brødrene Gudbrandsen AS

Ved å ta i bruk våre metoder er det mulig å effektivisere og redusere anleggstid og kostnader, og i tillegg også ta vare på miljø og klima. 

logoBG.png
roger_nils olav .jpg

hvorfor velge oss

Bærekraft og samfunnsansvar

Vi er først ute som norsk operatør med denne type elektrisk drevet borerigg. I konkurranse med utenlandske operatører vil vi være det kortreiste alternativet.

Lang erfaring innen retningsstyrt boring i løsmasser

Vi har tung kompetanse innen prosjektering-, gjennomføring og rapportering på store oppdrag mot både private og offentlige aktører. 

Totalleveranse gjennom eiere og samarbeidspartnere

Et tett samarbeid med eiere og samarbeidspartnere gir oss en bred kompetansebase, lang erfaring og et bredt tilbud av tjenester.

HMS/KS
-en attraktiv arbeidsplass

Vårt mål er å skape et dedikert arbeidsmiljø basert på trygghet, trivsel og yrkesstolthet. Vi jobber etter en inkluderende flat struktur som kobler oss tettere på kunde og oppdrag.