top of page

NoDig
ELECTRIC powered 

hva vi tilbyr

  • Styrt boring i fjell og løsmasser ​

  • AT-boring i kombinasjonsmasser

  • Utblokking av vann og avløpsrør

  • Prosjektering

  • Speilsveis av PE rør og rørdeler

  • Komplette leveranser i samarbeid med grunnentreprenør

RHJ03647.jpg

hvorfor velge oss

Godt for miljøet

Vi var først i Norge med elektrisk 80-tonns borerigg for styrt boring. Med utslippsfri drift gjør vi miljøvennlige NoDig-metoder enda mer bærekraftige. 

RHJ03647.jpg

Kunnskap og trygghet

Vi tilbyr prosjektering, gjennomføring og rapportering av vann, avløp og varerør for offentlige og private. Våre prosjekter gjennomføres av egne fagfolk og samarbeidspartnere i en inkluderende flat struktur, tett på kunden og med høy grad av sikkerhet og trivsel for alle.

RHJ03647.jpg

Samfunnsansvar

Grøftefrie NoDig-metoder er effektivt og skånsomt.

Vann-, avløps- og varerør kan legges i grunnen og fornyes med minimale inngrep i natur og lokalmiljø.

bottom of page