top of page

Bærekraft og NoDig

Vår jobb er å etablere og skifte ut rør og ledninger i bakken – med minst mulig fotavtrykk. En god utførelse av den jobben hviler på fire fundamenter:

 • Kvalitet

 • Presisjon

 • Bærekraft

 • Sikkerhet

eco-drilling-utblokking17.jpg
stavali-1200.jpg
display.jpg
RHJ00302_edited.jpg

Kjerneverdier for felles fremtid

For oss danner de selve fundamentet for det vi gjør. Jo, det er gode, symboltunge ord som de fleste bedrifter antakelig vil omtale seg med – fordi det er så viktig for vår felles fremtid.

 

De er byggesteinene for våre kjerneverdier:

 • Fremtidsrettet 

 • Ansvarsbevisst

 • Profesjonell

Gravefrie og grøftefrie NoDig-metoder er i seg selv miljøvennlige og bærekraftige. Vi har tatt det et skritt videre gjennom investeringer i elektrisk drevet utstyr for styrt boring og utblokking. 

 

Vi var først ute i Norge med en stor 80 tonns rigg for styrt boring, og tilbyr også elektrisk drevet utblokking. Mer om utstyrsparken her.

RHJ00302.jpg

bærekraft

Vi skal yte tjenester som gjør våre oppdragsgivere i stand til å imøtekomme stadig strengere krav til leveranse og rapportering på bærekraft i trå med EU´s taksonomi.

wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger.png

Gjennom bruk av miljøvennlig maskinelt utstyr og skånsomme metoder skal vi være en ansvarsbevisst pådriver for økt bevissthet rundt miljø og bærekraft i anleggsbransjen.

Vi vil med kompetanse, erfaring og profesjonelle leveranser gjøre det lettere å velge "GRØNT"

Kjerneverdier

Fremtidsrettet

Vi har tatt et bevisst valg om å investere i nytt elektrisk utstyr for å være i front, og kunne levere tjenester i tråd med EU´s bærekraftsmål.

Ansvarsbevisst

Vi jobber for å skape de beste kundeopplevelsene, ved å ha høyt fokus på HMS, Kvalitet, trivsel og yrkesstolthet.

Profesjonell

Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen, og sammen med eiere og samarbeidspartnere har vi skapt et bredt kompetent leveransegrunnlag.

bærekraft

Våre viktigste av FNs bærekraftsmål

fn-baerekraftsmaal-4.jpg

FN har definert totalt 17 mål for global bærekraft. Dette er de av FNs mål vi har definert som mest relevante for vår drift. 

Dette er bærekraft hos oss

styrt-boring-aarnes-06.jpg

NoDig har gode effekter, til glede for både prosjekt, økonomi, mennesker og økosystem.

Bærekraft er grunnleggende. Hva betyr det i praksis?

RHJ00322.jpg

Gjør det mulig

Våre grøftefrie metoder gjør det mulig å etablere rørledninger og annen infrastruktur der det tidligere ikke var mulig. 

Elektrisk - utslippsfritt

Vi gjør NoDig elektrisk og utslippsfritt der det er mulig.

Anerkjent

Kjemikalier vi bruker blir nøye kontrollert mot anerkjente registre.

Mykere, stillere, kortere

NoDig-metoder gir mindre inngrep i naturen, reduserte utslipp, mindre støy og kortere varighet. 

Mindre materialer

NoDig-metoder reduserer eller fjerner behov for asfalt- og pukkprodukter. 

Dokumentert forsvarlig

Vi bruker utelukkende kjemikalier som er dokumentert forsvarlige for mennesker ved eventuelle utslipp til naturen. 

Bærekraft er for oss så mye mer enn "disse miljøgreiene". Som pionér innen utslippsfritt utstyr har vi lavere utslipp og mindre miljøfotavtrykk som en grunnleggende del av vår virksomhet. 

 

Noen få eksempler: 

 • Minst mulig inngrep og fotavtrykk 

 • Korte og effektive anleggsperioder

 • Kutte eller redusere forbruk av fossilt drivstoff

 • Elektrisk og utslippsfri transport der det er mulig 

 • Pådriver for elektrifisering og utslippskutt i anleggsbransjen

 • Mest mulig elektronisk møtevirksomhet – minst mulig kjøring

bottom of page