top of page
eco-drilling-boring-rymmekrone.jpg

Styrt boring

Med styrt boring kan vi føre alle typer rør og kabler gjennom løsmasser. Metoden kalles også retningsstyrt boring, og gjør det mulig å føre store og små ledninger under bakken, uten å grave

 • Skånsom mot miljøet, med minimale inngrep

 • Krever liten plass til utstyr og rigg

 • Kostnadseffektivt

 • God løsning i vanskelige grunnforhold

 • Beskjedent miljøfotavtrykk

 • Ekstra gunstig miljøregnskap med el-drevet borerigg

Hvordan foregår styrt boring i løsmasser?

Rent praktisk går metoden ut på at vi fører en borstang under bakken, i en planlagt trasé. Denne borstangen kaller vi pilot. Den blir under den første gjennomboringen kontinuerlig peilet og overvåket av en kontrollør på overflaten, som sikrer at pilotboringen følger planlagt linje. 

 

Når borstanga – piloten – kommer ut i motsatt ende monterer vi en større krone på stanga, en s.k rømmekrone (bildet over t.h). Den utvider diameteren på borehullet når borstanga trekkes tilbake. 

 

 • Mindre og middels dimensjoner: Ferdig sveiset rørledningen trekkes tilbake gjennom borhullet til startpunktet, samtidig med rømmingen. 

 • Større dimensjoner: Hullet rømmes – utvides – i flere omganger, med større rømmekroner for hver gjennomboring. Ledningen trekkes gjennom når borhullet har fått riktig diameter.

 

Vi kan bore i rett linje i alle vinkler fra vertikalt til horisontalt, og vi kan også bore i kurve.

styrt-boring-illustrasjon-tracto1.jpg

Piloten (1) guides av en kontrollør på bakken. Etter piloten trekkes boret tilbake med rømmekrone (2), med eller uten rør. 

Rørmaterialer

 

I utblokking og styrt boring kan vi trekke inn nye rør i flere materialer, så lenge det er utført med strekkfaste skjøter. 

 • PE - sveisede skjøter. Vi tilbyr også sertifiserte PE-sveisere opptil 710 mm

 • Stål - sveisede skjøter.

 • Duktilt støpejern - strekkfaste muffeskjøter

 

For ledninger i andre materialer og/eller rør uten strekkfaste skjøter kan vi trekke inn varerør, for senere gjennomføring av kabel eller ikke strekkfast rørledning

Kapasitet

 • Standard rør- og kabeldimensjon 40-1200 mm

 • Borelengder opptil 1000 meter,

 • Større dimensjoner er mulig

 • Horisontalt, vertikalt og alle vinkler derimellom

 • Boring i bue er mulig

 

Kombinasjoner av borelengde og rørdimensjoner henger sammen med grunnforhold og andre faktorer. Dette må vurderes individuelt.​

Våre kompentente fagfolk har solid erfaring i slike vurderinger. Ta kontakt med oss, gjerne i en tidlig fase av prosjektet. 

styrt-boring.jpg

Bruksområder

En metode for å føre rør og kabler under arealer der det er vanskelig, kostbart, farlig eller ikke tillatt å grave.

 

Noen eksempler: 

 • Vei

 • Jernbane

 • Elv, vann og våtmark

 • Dyrket mark

 • Bebygde områder

 • Store dyp

 • Bløte masser

 • Kvikkleire

 • Vernede områder

 • Araler med strenge restriksjoner

 

Styrt boring i grunnforhold med hardere masser med store innslag av stein kan det være mer aktuelt med s.k. AT-boring ("All Terrain"). Vi kan også levere den typen boring.

 

Ta kontakt med oss for vurdering av grunnforhold og behov.

bottom of page