top of page

Hammerboring - horisontalboring - kombinasjonsboring

Kjært barn har mange navn, sies det. En av de eldste og mest etablerte NoDig-metodene er horisontal hammerboring. Eller kombinasjonsboring, som det også kalles. 

hammerboring-krone.jpg

Det innebærer at vi borer horisontalt i rett linje gjennom fjell eller blandingsmasser med mye stein. 

Hammerboret slår – derav hammer – og roterer seg gjennom massene. Borkrona står på et stålrør som trekkes gjennom massene, og etableres som varerør for senere trekking av rørledninger eller kabel. I rent fjell er det også mulig å bruke metoden til å bore hull uten varerør. 

Bruksområder

En metode for  boring i harde og vanskelige masser med mye stein og pukk. Ikke egnet for bløte masser. 

  • Godt egnet under vei og jernbane

  • Godt egnet under områder med boliger, industri og annen bebyggelse

  • Godt egnet på boring fra land til sjø

Kapasitet

  • Boring av varerør i stål, diameter opptil drøyt 800 mm

  • Borelengde med varerør opptil 50 meter

  • Boring i fjell uten varerør opptil 600 meter

bottom of page