top of page
RHJ00133_edited.jpg

Kvalitet, godkjenning og HMS

Her finner du informasjon om våre godkjenninger og sertifiseringer. 

Her finner du også info om vårt arbeid med kvalitet og HMS.

sg-br.jpg

Veg- og grunnarbeider - TK 2

Utførelse av veg- og grunnarbeider, tiltaksklasse 2

Vann og avløp - TK 2

Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse 2

miljofyrtarn.jpg

Miljøfyrtårn
– fordi vi bryr oss

I desember 2022 ble vi Miljøfyrtårn-sertifisert. Det er et bevis på noe av det vi er mest stolte av i Eco Drilling AS: Vi bryr oss. 

 

Sertifiseringen er et objektivt og allment anerkjent bevis på at vi tar vår del av samfunnsansvaret. Vi må alle gjøre hva vi kan for å redusere fotavtrykket, ta vare på miljøet og bry oss om hverandre. 

Det er beviset på at vi bryr oss om miljøet, og at vi er en bedrift som tar ansvar. 

 

Jo, det er litt "butikk" også: Som Miljøfyrtårn kan vi være leverandør til offentlige og private oppdragsgivere som krever miljøsertifisering av sine leverandører. 

Kunnskap og kompetanse

God kunnskap og riktig kompetanse er avgjørende for å levere arbeid med god kvalitet. Eco Drilling AS som selskap er en relativt ny aktør, men vi er bemannet av erfarne og kunnskapsrike folk i alle ledd. 

 

Vi har tung kompetanse innen prosjektering, gjennomføring og rapportering på store oppdrag mot både private og offentlige aktører. 

 

Våre fagfolk på utførende side har lang erfaring med VA og NoDig-metoder. Det samme gjelder i prosjektledelsen, der vi også har ingeniørkompetanse. 

HMS - sikkerhet

Helse

Miljø

Sikkerhet

 

HMS er grunnleggende i alt vi gjør. God HMS handler primært om å ta vare på folk. God HMS er også god økonomi for selskapet. HMS er med i alt vi gjør – alltid. 

 

Utstyr og organisering er viktig. Det henger også sammen med HMS: Har vi det ryddig, holder orden på utstyr og har kontroll på det vi gjør, så er det også en viktig indikasjon på god HMS.

 

Et av våre viktigste mål er å skape et dedikert arbeidsmiljø basert på trygghet, trivsel og yrkesstolthet. Vi jobber etter en inkluderende flat struktur, tett på kunden og oppdraget. Hos oss gjelder full medvirkning og involvering av alle ansatte, der HMS sitter i ryggmargen på alt.

 

Alle har en viktig rolle. Alle skal komme seg hele og friske hjem etter jobb. Da ligger det bedre til rette for å ha det bra hjemme, slik at man kan komme seg uthvilt tilbake på jobb dag etter dag.

 

Derfor har vi HMS med i alt vi gjør. Hver dag, og i hver eneste arbeidsoperasjon.

RHJ00322_edited.jpg

H - helse

Helse er H-en i HMS. Så viktig at den kommer først. Så viktig er også helse for oss i Eco Drilling AS. God helse gjenspeiles i å ha det bra på jobb, både fysisk og psykisk.

 

Vi har en lav terskel for å ta opp ting med ledelsen, vi har gode ordninger med bedriftshelsetjenesten og god helseforsikring for medarbeiderne. 

miljo-aker.jpg

M - miljø

Miljø er M-en i HMS. Det favner bredt, på vidt forskjellige områder: 

  • Arbeidsmiljø, der godt humør er avgjørende for et godt arbeidsmiljø

  • Ytre miljø, der fotavtrykk vi etterlater oss er avgjørende for bærekraftig utført arbeid

Vi jobber bevisst, systematisk og kontinuerlig med dette for å ivareta hele spekteret.

eco-drilling-boring-operator1.jpg

S - sikkerhet

Sikkerhet. S-en i HMS krever mye av alle. Eco Drilling AS har en visjon om ingen skader. Ingen skal bli skadd – eller verre – på jobb. Alle skal tenke igjennom enhver situasjon. Spesielt situasjoner som innebærer en eller annen form for «skal bare».

carsten-pilot.jpg

Kvalitet og KS

Vi jobber daglig med etablering av nye og utskifting av gamle rørledninger, som oftest med vann og avløp. Det er kritisk viktig infrastruktur som forsyner kommuner, lokalmiljøer, bedrifter, boliger og mennesker med noe av det aller viktigste i hverdagen: Godt vann og trygt avløp. 

 

Da er det usedvanlig viktig å sikre at jobben blir gjort med best mulig kvalitet. Til det har vi tre sentrale verktøy: 

  • En sterk og effektiv digital hjelper: KS-systemet Proresult

  • En intern kultur der vi ofte og systematisk drøfter kvalitet i praktisk arbeid

  • Dyktige, kompetente og erfarne ansatte

 

KS er en forkortelse for kvalitetssikring. Med godt verktøy, god kultur og kvalitetsbevisste medarbeidere er vi godt rustet til å levere et produkt i topp kvalitet.

 

Gjennom bruk av miljøvennlig maskinelt utstyr og skånsomme metoder skal vi være en ansvarsbevisst pådriver for økt bevissthet om miljø og bærekraft i anleggsbransjen. Gjennom kompetanse, erfaring og profesjonelle leveranser gjør vi det lettere å velge grønt.

bottom of page