top of page
pe-sveis-4.jpg

PE-sveising

Vi har kompetanse og utstyr for sveising av PE og PP, utført av PE-sveisere sertifisert for speilsveis (opptil DN710) og sveis med elektromuffer. 

Plastmaterialet PE (Polyetylen) brukes i stadig større utstrekning til rørledninger. PE er det vanligste materialet i rørledninger som skal trekkes inn ved styrt boring og utblokking. 

 

Materialets egenskaper gjør det mulig å bygge rørledninger med mer enn 100 års levetid. PE kan også brukes på vannledninger med høyt trykk. 

Plastmaterialet PP (Polypropylen) brukes også i rørledninger, og dessuten som utvendig kappe på PE-rør som skal trekkes inn ved styrt boring og utblokking.

 

PE og PP skjøtes med sveising med to metoder:

  • Speilsveis

  • Sveis med elektromuffe

Begge sveisemetoder kan kun utføres av personell med riktig NEMKO-sertifikat, og med utstyr som er riktig kalibrert etter gjeldende standard. Vi har kompetanse og utstyr for sveising av PE og PP, utført av PE-sveisere sertifisert for speilsveis (opptil DN710) og sveis med elektromuffer.

Speilsveis av PE og PP

En varmeplate føres mellom rørendene og varmer opp plasten. Etter oppvarming trykkes endene sammen med et definert trykk, og står til kjøling en viss tid.

 

Den ferdige skjøten er sterkere enn resten av røret, og den ferdige ledningen er svært motstandsdyktig mot påkjenninger i håndtering, installasjon og etterfølgende bruk. 

Denne metoden er den vanligste, og brukes daglig i legging av kilometervis med vann- og avløpsledninger rundt om i Norge. 

Sveis av PE og PP med elektromuffe 

Der man ikke kommer til med speilsveis eller rørendene ikke kan beveges benyttes sveis med elektromuffe. Her træs en elektromuffe i riktig dimensjon over de to rørendene, og et sveiseapparat varmer opp plasten med varmetråder innebygget i elektromuffa.

 

Plasten i begge rørendene samt elektromuffa varmes opp og sveises til en solid skjøt. 

pe-sveis-elektromuffe.jpg
bottom of page