top of page

Rørpressing

Vi kan presse varerør i stål inn under vei, jernbane og andre konstruksjoner. Gjennom varerøret kan det siden trekkes ledninger etter behov.

rorpressing.jpg

Rørpressing er en god metode for å etablere nye varerør i egnede masser med lite eller ingen graving. Metoden innebærer at vi presser det nye røret inn i grunnen, samtidig som massene tas ut av røret med en skrue – på fagspråket kalt en naver

 

Nye stålrør sveises på varerøret etter hvert som det presses inn, helt til det er etablert i riktig lengde. 

Stålrørpressing kan utføres med minimal eller ingen risiko for setninger. Her skrus masser ut etterhvert som røret presses inn, i samme volum som rørets diameter. 

 

Bruksområder på rørpressing

  • Dimensjoner: 220 - 1200 mm. 

  • Kan utføres i løsmasser som leire, sand, silt og morenemasser. Fjell, sprengstein eller knuste masser er ikke egnet til rørpressing. 

  • Etablering av varerør til senere gjennomføring av ledninger for vann, overvann, spillvann, pumpeledninger og kabel.

  • For kryssing under vei, jernbane, rullebane/flyplass, elver, bygg, parkområder eller andre typer arealer der graving ikke er mulig eller ønskelig.

  • Stålrøret legges flatt eller med nøyaktig fall ned til 2-3%..

  • Kan gjennomføres i både urbane, bebygde områder og i områder med lite og spredt bebyggelse.

  • Kun for gjennomføring av stålrør. For rørledninger i andre materialer kan det etableres et varerør i stål, for senere gjennomføring av ledning i alle materialer. 

  • Rørpressing kan kun legges i rett linje. 

bottom of page