top of page
RHJ03661.jpg
Betong tekstur

FAQ

 • Er noDIG et lønnsomt valg?
  Kostnaden ved retningsstyrt boring ligger normalt langt lavere enn tradisjonelle gravearbeider. Dette avhenger dog av grunnforhold. Den aller viktigste fordelen er at man i langt større grad unngår inngrep i eksisterende infrastruktur/transportårer/natur. Vår rigg skiller seg ut med elektrisk drift og derav betydelig reduserte utslipp og mindre støy.
 • På hvilken måte er dette mer bærekraftig?
  Vår rigg er elektrifisert og gir en betydelig miljøgevinst. Dette i form av reduserte utslipp ift. tunge anleggsmaskiner, mindre inngrep i natur samt at eksisterende infrastruktur i mindre grad blir berørt (f.eks. ved at man slipper å stenge ferdselsårer etc.)
 • Hvordan er tidsbruken ift tradisjonell graving?
  Normalt er noDIG en tidsbesparende metode. Dette avhenger av bl.a. grunnforhold. Det viktigste argumentet er dog at metoden KAN benyttes i flere situasjoner der tradisjonell graving IKKE er mulig.
 • Kan NODIG utføres uavhengig av grunnforhold?
  Grunnundersøkelser er nødvendig før man kan vurdere metode. Ta kontakt med oss for bistand i prosessen.
bottom of page