top of page

25 år som NoDig-operatør

Styrt boring og andre NoDig-metoder har vært gjennom en rivende utvikling de siste 25 årene. Carsten Nielsson (42) har vært med på mye av det. 25 års erfaring har det blitt siden han trakk sin første stikkledning med jordrakett i Danmark i 1999. Se hva han mener om forskjellen på dansk og norsk NoDig. Hint: Én av dem går saktere enn enn den andre. – Det begynte hos Skanska i 1999. Trodde jeg skulle være tømrer. Men så fikk jeg tilbud om jobb som spesialarbeider. Vi kjørte rundt og trakk stikkledninger med jordrakett. Siden har jeg jobbet med NoDig-metoder, sier Carsten Nielsson. 


Han er boreformann i Eco Drilling, og en av Norges mest erfarne fagfolk som til daglig jobber operativt med styrt boring. Vi møter ham i Rakkestad, på en av Eco Drillings mange mindre og mellomstore oppdrag i styrt boring. Sammen med makker Anders Seier Andersen er Carsten i gang med å legge trekkerør for fiber under veier og andre steder der graving ikke er aktuelt. Mer om det litt lenger ned. 


CV – Carsten Nielsson

Født: Oktober 1982

Stilling: Boreformann

Utdannelse: Rørlegger


Erfaring: 

- Boreformann styrt boring i Eco Drilling 2023-dd

- Operatør styrt boring i Entreprenørservice 2019-2023

- Operatør styrt boring i Østergaard 2011-2019

- Operatør styrt boring i Munck Gruppen 2005-2011

- Rørinspeksjon og strømpefornying i Aarsleff 2003-2005

- Spesialarbeider NoDig i Skanska 1999-2003Ukependler fra Odense til Norge

Dansken har de siste ti årene for det meste jobbet i Norge. Først gjennom oppdrag i Norge fra din daværende danske arbeidsgiver, og de siste fem årene også ansatt i Norge. Men stadig bosatt i Danmark.


Hver helg reiser han hjem til Odense på Fyn, der han har samboer og er pappa til en sønn på 14 og en datter på 17 år. Datteren er på samme alder som han selv var da han var med på trekkingen av sin første stikkledning 


Livet som ukependler gir ikke all verden av fritid, men Carsten benytter gjerne muligheten til løping eller terrengsykling når han kan. 


Med sin lange erfaring fra NoDig og styrt boring har han førstehånds erfaring med mye av utviklingen som har foregått på dette feltet. Styrt boring som metode på land skriver seg tilbake til slutten av 60-tallet, men har de siste par tiårene opplevd en kraftig vekst. 


Carsten Nielsson t.v., sammen med makker Anders Seier Andersen.


– Helt vilt! Først og fremst er det moro å se hvor mange kommuner og andre byggherrer som ser verdien i grøftefrie løsninger og har tatt metodene i bruk. Maskinene i styrt boring har gjennomgått en voldsom utvikling. Det er en helt annen verden å jobbe med det i dag sammenlignet med for 20 år siden, sier Carsten Nielsson. 


Slitsomt som ukependler? Nja, ikke spesielt. I denne bransjen må man uansett belage seg på at jobbene er langt unna. Og Carsten stortrives med å jobbe i Norge. 


Større ro på norske NoDig-jobber

– Det er stor forskjell på Norge og Danmark. Noen i Danmark vil nok litt flåsete si at nordmannen ikke saler hesten samme dagen han skal ri. I Danmark er det også et større press og mer stress på medarbeidere ute i produksjon. Her i Norge er det en større ro, der vi ute i produksjonen får tid til å gjøre jobben ordentlig, sier han. 


Carstens erfaring er at norske ledere i NoDig tar det mer med ro, og gir medarbeiderne et større spillerom i det daglige. 


– Det gir en sterkere faglig trygghet. Til syvende og sist skaper det en minst like høy produktivitet som i den mer stressende hverdagen i Danmark. I mange tilfeller også enda bedre produktivitet og inntjening, sier Nielsson. 


Carsten kjører riggen til neste boring.


Små dimensjoner og korte strekk

Prosjektet der vi møter Nielsson og makker Andersen er en typisk "hverdagsjobb" innen styrt boring. Her er det verken store dimensjoner eller kilometerlange strekk. Både dimensjoner og lengder er tvert imot ganske beskjedne. Grunnforholdene er også ganske enkle, bortsett fra en del uventet fjell under bakken. En jobb som er fort gjort med den mobile og effektive Grundodrilll-riggen. Det gir god fremdrift for oppdragsgiveren, og beboerne i området kan snart glede seg over god nettilgang med den nye fiberforbindelsen. 


– Slike jobber trives jeg aller best med. Raske, effektive jobber som viser hvor effektiv styrt boring er. Det gir også en variasjon i arbeidshverdagen jeg liker. Det er moro å bidra til raske løsninger for oppdragsgiver og det er hyggelig med variasjon og ulike jobber, sier Carsten Nielsson. 


Typiske oppdrag med styrt boring i dette segmentet er lengder fra 20 opptil rundt 300 meter, i dimensjoner i størrelser fra en god knyttneve til en fotball. Rigg, oppstart og gjennfomføring går fort og sitter nærmest i muskelminnet hos Carsten og makker Anders. 


– Det viktigste er å få prosjektering og korrekte opplysninger om boringen fra kontoret til oss ute i felt. Når vi kommer fram er vi klare til boring i løpet av ti minutter på det raskeste. Vi går gjennom boringen med oppdragsgivers anleggs- eller byggeleder, og er så klare til å sette i gang. Da er det bare å bore fra A til B, koble på trekkerør eller rørledning og trekke det tilbake til A igjen. Så er vi klare til neste jobb, sier Carsten Nielsson. 

44 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page