top of page

Boret viktig fjernvarme i Nord-Sverige


Trekking av fjernvarmerør

Her trekker Eco Drilling fjernvarmeledninger gjennom et søkkbløtt myrområde i Nord-Sverige. Ledningen sørger for at 5000 boliger kan varmes opp av overskuddsvarme fra et smelteverk, og erstatter brenning av store mengder torv til fjernvarme.


SKELLEFTEÅ: Tidlig i september – så snart trekkingen på Sandbekken var i mål – pakket gutta i Eco Drilling pumpebil og utstyr, og la ut på kjøring.


Veldig lang kjøring, rett over 100 mil.


Fra Lørenskog til Skellefteå i Nord-Sverige. Der har et lag på fire medarbeidere utført et oppdrag med styrt boring som spiller en nøkkelrolle i et fjernvarmeprosjekt med stor lokal betydning.


Gjør klart til trekking av rør for fjernvarme

Den første trekkingen ble utført med tilskuere.Eco Drilling og Contractor Entreprenad bygger fjernvarme i Skellefteå

Dette er en fjernvarmeledning som kobler Bolidens smelteverk og fabrikk i Rönnskär sammen med et eksisterende fjernvarmenett tilhørende Skellefteå Kraft.


Varme fra Bolidens smelteverk

– Den ledningen gjør at overskuddsvarme fra smelteverket kan leveres til fjernvarmenettet. Varmen kan dermed brukes til oppvarming av boliger i den kalde årstiden, sier Jorma Rousu i Riggtech Entreprenad AB.

Eco Drilling har levert boring av to 380 meter lange paralelle fjernvarmeledninger med utvendig diameter 800 millimeter.

Jobben ble gjort som underentreprenør til Riggtech Entreprenad AB, for oppdragsgiver og hovedentreprenør Contractor. I oppdraget ble det også boret og trukket en 450 vannledning på det samme strekket.


– Boringen ble utført i et ekstremt bløtt område der det var utenkelig å grave grøft til ledningene, sier Rousu.


Fjernvarmerør trukket på plass

Første ledning vel på plass.


På et smelteverk vil det naturlig nok forekomme store mengder overskuddsvarme fra produksjonen. Til nå har den varmen bare bare blitt kjølt bort uten å utnyttes. Det har lenge vært et fjernvarmeanlegg i området, men det har ikke hatt kapasitet til å ta imot varme fra smelteverket.

Erstatter torv

Med overskuddsvarme fra smelteverket får Skellefteå Kraft tilført over 108 000 MWh varmeenergi til fjernvarme, som de dermed slipper å produsere med brensel.

– Takket være denne satsingen kan vi for eksempel erstatte all bruk av torv som brensel. Torv er et ikke fornybart brensel, og vi er veldig fornøyd med å kunne erstatte dette med overskuddsvarme fra Boliden i Rönnskär.

Det sier varmesjef Ulf Hedqvist i Skellefteå i en pressemelding gjengitt i nettavisen Process.


Finansiering fra Klimatklivet

Dette er et prosjekt som har vært ønsket og snakket om siden begynnelsen av 90-tallet, men ikke har latt seg gjøre økonomisk før nå. En nøkkel til gjennomføringen har vært finansiering via Klimatklivet, en investeringsstøtteordning for satsing på fossilfri teknologi og grønn omstilling.


Riggplass for styrt boring

Ordningen kan gi støtte til selskaper, kommuner, regioner og organisasjoner over hele Sverige. Klimatklivet har bidratt til finansiering for både Boliden og SKAB i dette prosjektet.


15 000 kubikkmeter varmt vann

I tillegg til ledningene Eco Drilling nå har trukket består prosjektet blant annet av en ny akkumulatortank for 15 000 kubikkmeter (!) vann som varmes opp av smelteverket.klart til trekking av rør

Boring og trekking av ledningene gjennom det bløte området ble gjennomført helt etter planen. Den første boringen av DN450 vannledningen viste at grunnen var enda bløtere enn forventet. Det ble løst ved bruk av en større styreskje.


– Dette var et område med myr og leire. I prosjektet ble det også satt opp master til høyspent. Disse ble løftet inn med helikopter. Det sier noe om hvor bløt grunnen var. Men det var en veldig fin grunn til styrt boring, sier anleggsleder Ludwig Ljungdahl i Eco Drilling.


Laget bestående av Ljungdahl, Toni Einstulen, Carsten Nielsson og Egil Gunderhuset brukte det meste av september måned på oppdraget.


1 976 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page