top of page

Første DN710 trukket i Sandbekken

På Sandbekken-Sørlihavna er vi godt i gang med vårt til nå største oppdrag i styrt boring: Nær 3000 meter ledning opp til 710 mm trekkes med styrt boring gjennom utfordrende grunnforhold med kvikkleire i Lørenskog. Det kunne vært gjort elektrisk, men...


Dette er det største prosjektet vi har hatt i selskapet, målt i lengde og dimensjoner. Styrt boring og trekking av 710 mm ledning i sånne grunnforhold er krevende.


– Det er en interessant faglig utfordring, sier prosjektleder Rune Rørvik i Eco Drilling AS.


Rune Rørvik - Eco Drilling AS
Prosjektleder Rune Rørvik i Eco Drilling AS.

Den første pilotboringen på den store jobben ble utført i midten av juni. Det skriver bladet Anleggsmaskinen om her.

Senere ble det gjort en mellomrømming av hullet, og den første store milepælen med gjennomtrekking av DN710 var et faktum på den siste dagen i juni.


Natt til fredag 30. juni fullførte mannskapet hos Eco Drilling trekkingen av den første lengden med DN710 i prosjektet, omtrent 18 timer etter første inntrekk. Det skriver NoDig-organiasjonen SSTT om i en artikkel her.


DN710 PE vannledning trekkes inn med styrt boring
Her er 387 meter DN710 på vei ned i leiregrunnen på Lørenskog

Boreoppdraget på VA-entreprisen Sandbekken - Sørlihavna utføres av Eco Drilling AS på oppdrag for hovedentreprenør Brødrene Gudbrandsen AS, som utfører prosjektet for byggherre NRVA.

Vannledning for Nedre Romerike Vannverk

Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap IKS (NRVA) skal forbedre levering av drikkevann i Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum. Der er det behov for fornying av forsyningsnettet på enkelte strekninger. En eksisterende 500 mm vannledning skal fases ut og ny hovedvannledning på strekningen Sandbekken-Sørlihavna skal etableres.


Det skal utføres styrt boring til NRVAs hovedvannledning og kommunale ledninger for Lørenskog kommune. Her skal det gjøres en serie boringer til 160, 280 og 710 mm ledninger, i lengder på 380 og 560 meter. Kombinasjonen 710 mm i 560 meters lengde er en av de største utfordringene på oppdraget.


Den 560 meter lange 710-en skal trekkes etter sommerferien. Ledningene blir nye ledninger for vannforsyning, avløp og trekkerør for fiberkabel.

Styrt boring i kvikkleire

– Det er en type utfordringer vår PD 80 borerigg er midt i blinken for. Den er en av få maskiner i Norge med trekkraft på 80 tonn, sier Rørvik.


PD 80 borerigg - Eco Drilling
PD 80 boreriggen i trekking av DN710 på Sandbekken.

Grunnforholdene gir også boremannskapene og utstyret noe å bryne seg på.

– Traseen ligger i et område med en kjent kvikkleiresone. Løsmassene består i hovedsak av et lag tørrskorpeleire, over tykt lag av middels fast leire. Det er påvist kvikkleire og sprøbruddmateriale i flere punkter langs traseen, skriver konsulentselskapet Sweco i en kvikkleireutredning for prosjektet.

Elektrisk drift med generator

Eco Drilling AS´ PD 80 borerigg har ikke bare kraften som trengs. Den er også elektrisk, med en 250 kW elektromotor som driver hydraulikken i maskinen. Boring og trekking kan gjøres utslippsfritt – så lenge det er tilgang på tilstrekkelig strøm.


Riggplass for styrt boring
Boreriggen får strøm fra aggregat (t.h.). Trafostasjonen t.v har ikke tilstrekkelig kapasitet.

Bare noen få meter fra riggplassen til boreriggen står en trafostasjon. I en tidlig fase av prosjektet framsto det aktuelt å hente strøm direkte derfra til boreriggen, men den viste seg senere å ikke ha tilstrekkelig kapasitet.

Strøm fra diesel-aggregat

Andre elektriske alternativer var ikke tilgjengelige innenfor de tidsmessige og økonomiske rammene i oppdraget. Derfor drives riggen av strøm fra en 550 Kilovoltampere (kVA) dieseldrevet generator, selv om trafoen med nettstrøm står like ved siden av.


Dette mener vi er et eksempel på en type utfordring som angår alle som driver utslippsfritt i anleggsbransjen, og ikke minst alle på byggherresiden som ønsker utslippsfrie prosjekter:


Ta i et krafttak for å gjøre elektrisk drift bedre tilgjengelig, på et større spekter av prosjekter og med tilrettelegging og løsninger som gjør det mer naturlig å jobbe elektrisk. Også på operasjoner utført av spesialentreprenører over et kort tidsrom.

Elektrisk NoDig på anlegg

– Dette er en god illustrasjon på utfordringene i å introdusere elektrisk drevne tunge anleggsmaskiner på prosjekter i Norge. Vi kan drive helelektrisk. For oss er det viktig å være i forkant av utviklingen mot det grønnet skiftet på NoDig-området. Det gir oss viktig læring i hvert eneste prosjekt, sier Rune Rørvik.


M300DH - recycler for resirkulering av bentonitt
RESIRKULERING: Dette er en recycler, et rense- og blandeverk som resirkulerer mye av bentonitten som går med til boring og trekking av DN710.

Vi i Eco Drilling tar vår del av utfordringen. Vi mener også det er viktig at flere ledd i verdikjeden trår til og bidrar til å legge til rette.


– Se hva som har skjedd på elbil-siden. Stor tilgjengelighet på ladere gjør at flere velger elektrisk bil. Det gir en selvforsterkende effekt. Det samme vil gjelde på anlegg. Når elektrisk energi er mer tilgjengelig vil elektrisk drift være rasjonelt og naturlig på flere typer prosjekter, sier Rune Rørvik.

I styrt boring kreves den største effekten når den nye ledningen skal trekkes inn. Boringen på Sandbekken - Sørlihavna skal etter planen være fullført i slutten av august.

Tekst og alle foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS

119 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page