top of page

Fem kilometer vann og avløp med styrt boring i kvikkleire

Oppdatert: 13. jul. 2023

En omfattende VA-jobb med styrt boring har nådd en viktig milepæl. Ved Årnes har Eco Drilling AS boret og trukket nær 5 000 meter nye vann- og avløpsledninger. Alt i ett prosjekt, uten å grave. En god del av det går nemlig i kvikkleire.

På øvre Romerike på Østlandet har vi vært med på skrive en aldri så liten bit VA-historie: Nær 5000 meter vann- og avløpsledning er lagt i bakken ved hjelp av NoDig-metoden styrt boring. Ingen grøftegraving, kun mindre punktgravinger der de nye ledningene skal kobles inn på kummer.

Grunnen i prosjektet består av løsmasser, der mye av det er kvikkleire.


Prosjektleder Kjartan Knutsen i Nes kommune er godt fornøyd med å ha kommet så langt, og med hvordan prosjektet har blitt gjennomført.


F.v. Kjartan Knutsen i Nes kommune, Ludwig Ljungdahl i Eco Drilling og Torstein Aamelfot i Rønningen Maskin AS.
F.v. Kjartan Knutsen i Nes kommune, Ludwig Ljungdahl i Eco Drilling og Torstein Aamelfot i Rønningen Maskin AS.

Boring billigere enn graving – og tryggere

– Veldig bra. Å legge ledningene med styrt boring er billigere enn å grave. Her er det også vanskelige grunnforhold, med mye kvikkleire. Det betyr sterke restriksjoner på graving. Med styrt boring har det vært betydelig enklere å få gjennomført. Metoden er også vesentlig mer skånsom mot beboere i området. Vi har sluppet store inngrep i jordbruksland, sier Kjartan Knutsen i Nes kommune.


Knutsen og Nes kommune er godt kjent med både styrt boring og andre NoDig-metoder. Kommunen er nemlig storbruker av grøftefritt arbeid med infrastruktur under bakken, på grunn av grunnforholdene med mye leire og løsmasser i det meste av kommunen.

Anleggsleder hos hovedentreprenør Torstein Aamelfot i Rønningen Maskin AS er fornøyd med at det spesielle prosjektet har gått så bra.


Lange strekk med vann- og avløpsledninger trekkes gjennom leiregrunnen på Romerike.
Lange strekk med vann- og avløpsledninger trekkes gjennom leiregrunnen på Romerike.

– Ja, dette er en litt uvanlig jobb. Både på grunn av lange strekk med styrt boring, men også på grunn av kompleksiteten i et anlegg med mye kummer og mange hus som skal kobles på. Grunnforholdene er vanskelige her, med lite fjell og mye leire. Men det har gått utrolig bra! Styrt boring er gull under sånne forhold, sier Aamelfot.

Nes kommune og Årnes vannverk

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune og Årnes vannverk. Her blir det lagt nye ledninger til vannforsyning og trykkavløp til rundt 70 boliger og gårdsbruk i et område vest for Glomma. Avløpsledningen går til en pumpestasjon i området. Derfra går det videre til et renseanlegg ved Årnes, på den andre siden av Glomma. Boringen under Glomma var det lengste strekket, på 700 meter.


Styrt boring med en Tracto Technic Grundodrill 18N borerigg.
STYRT BORING: Toni Einstulen i Eco Drilling AS borer piloten og trekker ledningen tilbake. Boreriggen er en Tracto Technic Grundodrill 18N, med trekkraft på 18 tonn.

Eco Drilling - operatør peiler pilot i styrt boring
Carsten Nielsson peiler pilotboringen de siste meterne på en av de siste boringene i prosjektet på Årnes.

På land har det blitt boret parallelle føringer for henholdsvis vann og avløpsrør, i dimensjoner fra 63 til 280 millimeter og i lengder på opptil 400 meter om gangen.

De nær fem kilometerne med styrt boring har NoDig-entreprenøren Eco Drilling AS stått for. Et relativt nytt selskap, bemannet av fagfolk med solid erfaring.


– Vi har hatt flere prosjekter sammen med disse folkene tidligere. Vi kjenner hverandre godt, og man kan føle seg trygg. Det har fungert veldig godt å jobbe sammen med Eco Drilling her, sier anleggsleder Torstein Aamelfot.

Ideelle grunnforhold for styrt boring

Anleggsleder Ludwig Ljungdahl i Eco Drilling AS er godt fornøyd med både oppdraget og grunnforholdene.

– Dette er et kjent kvikkleireområde, og deler av traseen er også et tidligere rasområde. Da fungerer det godt å legge ledninger i grunnen med denne metoden. Det er en skånsom og godt etablert metode som egner seg svært godt under slike forhold, sier Ljungdahl.

Kvikkleire er leire som ved overbelastning eller omrøring går over fra sin vanlige faste tilstand til en lettflytende væske. Kvikkleire finner man i terreng som ligger lavere enn marin grense, det høyeste havnivået etter siste istid. Denne grensen varierer mellom 0 og 220 meter over dagens havnivå ulike steder i Norge. De største kvikkleireområdene er i Trøndelag og på Østlandet.


Piloten er boret gjennom, rømmekrona er montert og rørledningen koblet på. Alt klart til å trekke drøyt 300 meter 63 mm vannledning under jordet.
KLART: Piloten er boret gjennom, rømmekrona er montert og rørledningen koblet på. Alt klart til å trekke drøyt 300 meter 63 mm vannledning under jordet.


Ved arbeider i kvikkleireområder skal det generelt gjøres minst mulig inngrep. Graving må gjøres seksjonsvis og forsiktig, nøye sikret med graveskråninger, grøftekasser og/eller spuntavstiving. I mange tilfeller må oppgravde masser kjøres bort umiddelbart, da tyngden av lagrede masser kan bidra til ustabilitet.

Styrt boring er en metode som anbefales og ofte velges i områder med vanskelige grunnforhold og der det kan forekomme kvikkleire. Metoden utføres fra overflaten, uten behov for å grave grøfter eller groper.

Kommunalt vann og avløp

– I dette prosjektet er styrt boring anbefalt som metode, basert på en omfattende geoteknisk vurdering, sier prosjektleder Kjartan Knutsen.


Vi i Eco Drilling AS var ferdig med vår jobb våren 2023. Da var selve prosjektet omtrent halvferdig.

Nå skal kummer installeres, ledninger kobles til og de rundt 70 boligene skal kobles på. Dermed nærmer en tilværelse med septiktank og borevann seg slutten.

Beboerne kan glede seg over kommunalt vann og avløp, og bønder i området kan glede seg over jorder som ikke har fått en skramme i anleggsperioden.

Tekst og alle foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS


Åker ved Årnes, Romerike
DELSTREKK: Ledningen på bildene i denne artikkelen ble trukket fra den røde boligen i forgrunnen, under jordet midt på bildet og over til klyngen av boliger ved krysset. I prosjektet har det også blitt boret 700 meter for å trekke avløpsledning til renseanlegget på motsatt side av Glomma (i bakgrunnen)

98 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page