top of page

De viktige hverdagsjobbene i NoDig

Ikke er det stort. Ikke er det spesielt langt. Og grunnforholdene er helt normale. Likevel er dette en av de viktigste jobbene vi gjør. Se hvordan vi løste en nøtt for Bøhn Anlegg i Rakkestad. 


RAKKESTAD: Noen NoDig-jobber er store, kompliserte prosjekter over uker og måneder. Utfordrende, faglig interessante og spennende jobber for en spesialentreprenør som oss. Som for eksempel den store vannledningsjobben Sandbekken-Sørlihavna i fjor. 


De fleste jobbene vi gjør er derimot ikke verken spesielt spektakulære eller kompliserte. Men de er likevel minst like viktige som de store prosjektene som "havner i avisa". Ofte løser vi med en kort boring en situasjon som kan være en ordentlig nøtt med konvensjonelle metoder. Fiber i Rakkestad

Jobben på disse bildene er et eksempel på det. Her boret vi trekkerør for fiber i Rakkestad, på oppdrag for grunnnentreprenør Bøhn Anlegg AS.


De har selv utstyr for å pløye trekkerør ned i bakken på hovedstrekkene langs vei. Det er i seg selv en spennende metode som gjør det raskere å få fiberen ned i bakken enn om man skulle gravet konvensjonell grøft. I alle fall på strekk der grunnforholdene tillater pløying. 


Men noen få steder er det ikke aktuelt å grave eller pløye. Der kommer NoDig-entreprenøren inn i bildet. 


Trekkerørene ligger klare. Denne veien får entreprenøren ikke grave over. Heldigvis er det fort gjort å trekke dem under med styrt boring. Grundodrill 28 boreriggen i bakgrunnen. (Foto: Jørn Søderholm)Grøftefrie NoDig-metoder

– Med NoDig-metoder kan vi krysse områder der det ikke er tillatt eller mulig å grave. Styrt boring i løsmasser og AT-boring i grunn med mere stein er viktige løsninger i slike situasjoner. Det er et godt supplement til vårt eget utstyr og vår egen kompetanse, sier eier og prosjektleder Rudi Bøhn i Bøhn Anlegg AS i Rakkestad. 


Selskapet er en solid entreprenør som utfører mye el- og fiberkabelgraving i Østfold og Follo. Selskapet ble etablert i 2006, og omsetter rundt 60 millioner årlig med en moderne maskinpark og 25 ansatte pluss innleie. 


I april og mai gjennomførte Eco Drilling en serie boringer for Bøhn Anlegg i Rakkestad. 


Et borelag bestående av operatør Anders Seier Andersen og formann Carsten Nielsson rykker ut med Eco Drillings nye Grundodrill 28N, en effektiv og mobil borerigg perfekt for jobber som dette.


Carsten Nielsson tv. og Anders Seier Andersen


Boreriggen flyttes på tilhenger bak selskapets Volvo FH750 blandebil. 


Raske boringer løser kinkige utfordringer

Ti minutter etter ankomst på riggplass er alt på plass, og borekrona er klar til å settes i bakken. Dersom grunnforholdene i realiteten er egnet for styrt boring – løsmasser uten fjell eller mye stor stein – går pilotboringen fort, og bunten med fibertrekkerør trekkes på plass. 


– Den største andelen av oppdrag vi utfører er nettopp av denne typen. "Normale" dimensjoner på strekk typisk mellom 20 og 300 meter. Det er en type jobber vi utfører fra dag til dag. Ofte ser vi at slike boringer løser kinkige utfordringer for oppdragsgiverne, sier prosjektleder Rune Rørvik i Eco Drilling. 
Carsten Nielsson flytter riggen fra den ene boringen til neste. (Foto: Jørn Søderholm)


For Bøhn Anlegg AS er det viktig å kunne kontakte en NoDig underentreprenør (UE) man stoler på, der man vet jobben blir gjort. Ofte handler det om personlige relasjoner utviklet gjennom mange år. 


– Tidligere erfaringer er avgjørende, der oppgaver har blitt løst til avtalt tid og pris. Man bygger opp et samarbeid over tid som begge parter høster av. Rune Rørvik i Eco Drilling er et godt eksempel på det for vår del. Et samarbeid jeg er veldig godt fornøyd med. Vi bruker gjerne Eco Drilling på større og mindre strekker der vi ikke kommer til med gravemaskin, sier Rudi Bøhn. 

90 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page