top of page

Snakket om el-drift til VA-bransjen på rekordstort Hallingtreff

Kunder og fagfolk i VA-bransjen er stadig mer oppdatert og kunnskapsrike. Ikke minst takket være fagkonferansen Hallingtreff. Roger Trøsviken delte erfaringer om elektrisk NoDig med et rekordstort Hallingtreff.


GEILO: Hallingtreff er et tradisjonstungt og velrennomert årlig møtested for fagfolk i vann- og avløpsbransjen. Den andre uken i januar gikk Hallingtreff nummer 26 av stabelen. Denne gangen med over 300 deltakere fra ledningseiere, rådgivere, entreprenører og leverandører i vann- og avløpsbransjen, pluss et godt knippe foredragsholdere. 


Inkludert en håndfull av Hallingplasts egne medarbeidere var det totalt 350 personer til stede på konferansen, flere enn noen gang før. 


Grøftefrie NoDig-metoder har gjennom hele Hallingtreffs historie hatt en sterk plass i det faglige innholdet. Så også i år. På konferansens siste dag – i en programbolk om miljø – var daglig leder Roger Trøsviken invitert til å dele Eco Drillings erfaringer innen elektrisk drift av styrt boring. 


Har NoDig-utstyr – mangler strøm

– Det har ikke vært helt enkelt. Tilgang på tilstrekkelig strøm er ofte mangelvare på prosjekter der vi leverer våre tjenester. Ofte må vi kjøre utstyret på diesel, selv om det er fullt mulig å gå på strøm, sier Trøsviken. 


Han understreket at det nå finnes flere muligheter enn noen gang før til å drive elektrisk. Blant annet i form av portable batterisystemer med stor kapasitet, og teknologi som gjør det mulig å få strøm direkte fra linjer uten å gå gjennom flaskehalsene som transformatorer utgjør. Dette markedet er i en tidlig utviklingsfase. Eco Drilling er nå i ferd med å kartlegge metoder og utstyr som kan gjøre det enklere å drive elektrisk. 


Dessuten er NoDig-metodene vesentlig mer miljøvennlige enn konvensjonell graving. Også når NoDig-arbeid utføres med dieseldrevet utstyr. 


– NoDig-metoder gir et vesentlig mindre miljøfotavtrykk enn konvensjonell graving. Det bidrar i seg selv til det grønne skiftet, i større grad enn å insistere på elektriske maskiner der forholdene ikke ligger til rette for det. Grøftefri utførelse vil alltid være mer miljøvennlig enn å grave opp den samme strekningen, sier Trøsviken. 


Samarbeid for å nå målene


Trøsviken mener det grønne skiftet må gjøres mere attraktivt. Satsings- og risikovillige entreprenører må få betalt for merkostnadene ved innkjøp av disse kostbare maskinene.  


— Hvis ikke blir det en kortvarig glede, sier han. 


Han minner også om at det grønne skiftet, omstilling til utslippsfri drift og fremdyrking av mest mulig miljøvennlig utførelse av prosjekter er et komplekst bilde. Det er ikke noe én aktør kan gjøre alene. 


– Ting ligger ikke klart. Systemer rundt om i landet er ikke klare. Hvert enkelt prosjekt vil fortsatt ha individuelle behov. Man må ha et balansert forhold til kostnad og nytte, sier han. 


Her ser vi at FNs bærekraftsmål nummer 17 møter den virkelige verden: Samarbeid for å nå målene. 


– Vi gjør vårt, men kan ikke gjøre det alene. Når vi tenker og handler sammen, da blir vi gode. Aktører i hele verdikjeden må sammen finne gode løsninger og dele erfaringer. Akkurat som på Hallingtreff, sier Roger Trøsviken. 


Hallingtreff

Hallingtreff arrangeres i et samarbeid mellom rørprodusenten Hallingplast, Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technologies (SSTT).


RIN er en forening for alle fagfolk som jobber opp mot privat og offentlig vann- og avløpsnett, enten de jobber hos ledningseiere, leverandører, entreprenører og konsulenter. SSTT er en interesseforening for fagfolk som jobber med røretablering og -fornying gjennom NoDig-metoder.


I tillegg til det faglige innlegget fra daglig leder Roger Trøsviken var Eco Drilling også representert på konferansen med prosjektleder Rune Rørvik og anleggsleder Ludwig Ljungdahl. 


– Hallingtreff er et sted vi selv og våre kunder får styrket både kunnskap og nettverk. Det er et viktig sted å være med nettopp fordi mye av det faglige innholdet går direkte på det vi hjelper våre kunder med til daglig, sier Roger Trøsviken. 

225 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page