top of page

Tredoblet omsetning - snudde negativt resultat til pluss

NoDig-entreprenør Eco Drilling AS doblet staben, tredoblet omsetningen og investerte store midler i maskiner og utstyr i 2023. Kom likevel ut av sitt andre driftsår med positivt resultat. Kan drive elektrisk og utslippsfritt, men det takker nesten alle nei til. Daglig leder Roger Trøsviken ber om en realitetsorientering for å sikre både miljø og arbeidsplasser.Artikkelen er også publisert andre steder: SSTTVVS Aktuelt


– Folk spør stadig hvorfor vi ikke kjøper flere el-biler, elektriske maskiner og elektriske lastebiler når vi satser så tungt og går så bra. Svaret er at vi må se an realitetene. Og de ser ikke bra ut, sier daglig leder Roger Trøsviken i Eco Drilling AS. 


Entreprenørselskapet på Dokka har på kort tid tatt tatt en sterk posisjon innen NoDig, grøftefri etablering og fornying av rør under bakken. 


Selskapet ble etablert sent i 2021, og var først i Skandinavia med å ta i bruk en 80 tonns elektrisk drevet borerigg for styrt boring. Samtidig ble det kjøpt inn utstyr for elektrisk drevet utblokking, en metode der gamle rør fornyes ved å trekke nytt rør inn i det gamle. 


Investeringen var en direkte respons på signaler fra store offentlige byggherrer om utslippsfrie anlegg og større bruk av utslippsfrie metoder og utstyr. Så langt er han skuffet over realitetene ute i praktisk arbeid. Der ser han at en forsvinnende liten andel av arbeidet ønskes eller lar seg gjøre utslippsfritt. 


– Myndighetene og store byggherrer snakker om utslippsfritt og ber oss bli med i det grønne skiftet. Når det kommer til å betale for å bruke elektrisk utstyr sier man "takk, men nei takk". For noen aktører har det blitt skjebnesvangert, sier han. 2023 var Eco Drillings andre hele driftsår. Selskapet kom ut med en omsetning på 38,8 millioner, mer enn tre ganger så mye som året før. I løpet av fjoråret har selskapet doblet staben, og teller nå 12 medarbeidere.

Det har blitt investert store summer, blant annet i en ny borerigg og tre lastebiler. Mye av jobben gjennom fjoråret ble gjort med kostbare midlertidige, innleide løsninger. 


Likevel viser regnskapet et positivt resultat i 2023. 

Pluss i 2023

– Ikke veldig stort, men vi kommer ut i pluss. Det er jeg kjempefornøyd med. Vi oppnår gode resultater i en periode som er krevende for hele bransjen. Vi har fått på plass en organisasjon av svært kompetente medarbeidere, med en kultur der man både skryter av hverandre og snakker åpent og ærlig med hverandre. Alle bidrar i et velfungerende team jeg er veldig stolt over, sier Roger Trøsviken. 


Etter to år i drift med sterkt fokus på utslippsfri utførelse av allerede svært miljøvennlige NoDig-metoder må han se i øynene at "grønt" arbeid lager røde tall for entreprenører. Ambisjonen om kun å benytte elektriske og miljøvennlige løsninger har vist seg krevende å gjennomføre.


Kun noen få steder har det vært tilgang på strøm fra nettet. De fleste steder må strømmen skaffes fra en medbragt generator, som går på diesel. 

Diesel, realiteter og sunn fornuft

På tampen av fjoråret fikk selskapet overlevert en ny borerigg, i en mindre vektklasse enn den første elektriske. Den nye riggen er dieseldrevet, og kan gå rett i produksjon på et anlegg. Uten omfattende oppsett av el-tilgang gjennom nett eller generator.


Etterspørselen etter den har gått langt forbi interessen for utslippsfri boring. Eco Drilling AS har gjennom sine to driftsår hatt oppdrag over hele Norge, og i Sverige. En god del av det har vært i tettbebygde og bynære områder der strøm burde vært tilgjengelig, men der det skorter på interessen hos oppdragsgivere. 


– Vi møter mange kommuner og andre oppdragsgivere der ute. De langt fleste holder seg til det tradisjonelle. Det grønne skiftet bruker de fint lite energi på, så lenge de ikke er pålagt å gjennomføre sine prosjekter mer miljøvennlig. Det er virkeligheten vi møter der ute, sier han. 


Nordmenn har forlengst begynt å bruke el-bil i stor skala. De fleste har gjort det på grunn av fordelene man har fått, de færreste av miljøhensyn. Den samme mekanismen vil kunne elektrifisere anleggsnæringen, men her mangler det "drivstoff". Både billedlig talt i form av virkemidler og incentiver, og rent bokstavelig: Tilstrekkelig tilgang på strøm. 

Fra enten-eller til både-og

Han mener det til nå har vært en uheldig "enten-eller-holdning" på prosjekter: Enten helt utslippsfritt – der ikke engang en dieseldrevet servicebil eller vareleveranse slipper inn porten – eller konvensjonell drift der utslippsfritt ikke er et relevant parameter i det hele tatt. 


Sistnevnte er det flest av. Langt flest. Faktisk utgjør utslippsfritt arbeid kun 2,3 prosent av Eco Drillings omsetning på nær 39 millioner i 2023.


– 97,7 prosent av prosjektene våre i 2023 er konvensjonelle prosjekter med drift på diesel. Selv om vi kan levere utslippsfritt. Da sier det seg selv at det blir vanskelig å leve av "det grønne". Miljøvennlige anlegg er et politisk mål. Da må flere enn entreprenørene engasjere seg i gjennomføring av målene, sier Trøsviken. 


Trøsviken etterlyser en realitetsorientering på byggherresiden og blant politikere. Spesielt blant sistnevnte, på både kommunalt og nasjonalt nivå. Entreprenører som investerer i kostbart elektrisk utstyr tar en stor finansiell risiko. Den risikoen blir enda større av politikere som ønsker utslippsfrie anlegg, uten å følge opp med tiltak for at det skal lønne seg for entreprenører å satse miljøvennlig. 


– Entreprenører som blir sittende alene med den risikoen velger naturligvis det som er mest bærekraftig for økonomien og arbeidsplassene. Om bedriftene ikke får økonomien til å gå rundt blir det heller ingenting av det grønnet skiftet, sier han. 

FNs bærekraftsmål nr 17: Samarbeid

Han minner om FNs bærekraftsmål nummer 17: Samarbeid for å nå målene. 


– Retningen er satt. Vi er på vei mot mer miljøvennlige og til slutt utslippsfrie anleggsplasser. Men det tar tid å komme dit. Her finnes ingen av- og på-knapp. Dette skjer gjennom gradvise prosesser og helhetlig tenkning. Entreprenører kan ikke bli sittende alene med ansvaret og risikoen. Vi trenger at politikerne er med også i gjennomføring. Vi spiller på samme lag, sier han. 


2024 er et spesielt viktig år. Nå har det nye regelverket i offentlige innkjøp trådt i kraft, der miljø skal vektes minst 30 prosent. Første halvår blir en viktig læringsfase for både innkjøpere og leverandører, når man skal finne ut hvordan dette skal gjøres i praksis. 


Roger Trøsviken er ikke i tvil om at elektrisk og utslippsfritt utført anleggsarbeid vil spille en helt avgjørende rolle. Men han er i tvil om hvor langt han tør å dra Eco Drilling sin egen satsning. 


PD 80, elektrisk drevet borerigg.


– For vår del må vi først se at det utslippsfrie tilbudet vi har i dag faktisk blir brukt. Vi skal investere mer framover, men det er grenser for hvor mye vi kan investere i utslippsfritt uten å få noe igjen for det. Vi går inn i et spennende år, sier Trøsviken. 


Han vil gjerne bruke Eco Drilling sin kunnskap og ressurser til å gjøre allerede miljøvennlige NoDig-metoder enda mer miljøvennlige. 


– Da må det finnes et gjensidig ønske om det. Nøkkelen ligger i samarbeid. Sammen kan vi komme oss fra ideer til realiteter. Vi må bare gjøre det! Snakk med oss, oppfordrer Roger Trøsviken i Eco Drilling. 

42 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page