top of page

Trippel utslippsfri utblokking for Isachsen

Oppdatert: 1. aug. 2023

Eco Drilling AS er godt i gang med en "pakke" på tre utblokkingsoppdrag for hovedentreprenør Isachsen Anlegg AS i området rundt Oslo. Alle tre er på utslippsfrie anlegg. Tre jobber sett i sammenheng gir særlig én fordel HE har nytte av.

Gjennom 2023 har mannskaper i Eco Drilling AS jobbet hardt på tre oppdrag med utblokking i Oslo, Lørenskog og Lillestrøm.

Tre ulike oppdrag med hver sine kommuner som byggherrer, men likevel med en viktig forbindelse:Alle tre er jobber som gjøres for hovedentreprenør (HE) Isachsen Anlegg.

  • Rødbergveien på Årvoll i Oslo. Utskifting av gamle vann- og avløpsledninger og kummer. 550 meter strekning der hovedledninger for vann og avløp skal fornyes, der gamle støpejernsledninger erstattes med PE. Det meste av arbeidet gjøres med grøftefrie NoDig-metoder, hovedsakelig utblokking.

  • Gamle Strømsvei i Lørenskog omfatter rehabilitering av en støttemur, utskifting av gammel vannledning i grått støpejern og separering av felles avløp. Prosjektet gjennomføres for Lillestrøm kommune, med gravefrie metoder der det er mulig.

  • Gransstubben på Skedsmokorset i Lillestrøm. En del av Lillestrøm kommunes plan for utskifting av grått støpejern. Vannledninger i grått støpejern og spillvannsledninger i betong skal skiftes ut. Totalt skal 1700 meter VA-trasé kludert flere kumgrupper saneres og rehabiliteres. 800 meter av dette er utblokking, der 180 mm PE trekkes inn i eksisterende 150 mm støpejern og duktilt.

Helhetlig og effektiv utblokking

De tre er separate oppdrag der Isachsen Anlegg AS som HE har fått kontrakter med henholdsvis Oslo VAV og Lillestrøm kommune som byggherrer. Isachsen Anlegg har valgt Eco Drilling AS som underentreprenør (UE) på grøftefri ledningsfornyelse med utblokking på alle de tre oppdragene.

Det gir Eco Drilling gode muligheter til en helhetlig, strømlinjeformet og kostnadseffektiv leveranse.

– Med tre oppdrag parallelt kan vi planlegge arbeidet og disponere ressursene på en mer effektiv måte enn om det var tre separate oppdrag. Vi sender mannskap og utstyr dit det til enhver tid kan gjøre mest nytte for seg, og levere mest mulig produktivt arbeid. Det er en god ressursutnyttelse som er til nytte også for HE Isachsen Anlegg, sier anleggsleder Ludwig Ljungdahl.

Han koordinerer utførelsen av de tre oppdragene fra dag til dag, i tett samarbeid med anleggslederne hos Isachsen Anlegg.


Gamle støpejernsrør som dette fornyes uten graving. (Foto: Jørn Søderholm)


Elektrisk utblokking på utslippsfrie anlegg

Utblokkingen utføres svært effektivt på grunn av organiseringen. Den gjøres også utslippsfritt, med elektrisk drevet blokkerigg.

Både Oslo VAV og Lillestrøm kommune er som byggherrer opptatt av utslippsfri drift. Mye av arbeidet utføres med utslippsfrie, elektriske maskiner. Deriblant altså utblokkingen.


Grundoburst utblokkingsriggen er elektrisk drevet. Her får powerpack-en (bak t.h) strøm fra et aggregat (bak t.v.), da det mangler tilgang på strøm her. Bildet er fra Gamle Strømsvei, juli 2023. (Foto: Jørn Søderholm)


Anleggsleder Tor Gaute Nesset i Isachsen Anlegg AS på Gransstubben er strålende fornøyd med samarbeidet med Eco Drilling. Spesielt bemerker han at kommunikasjonen har vært så god den må være for at det prosjekt med flere aktører skal fungerer godt.

– Det viktigste jeg forventer av en UE som leverer en så viktig tjeneste som utblokking er et godt samarbeid, med stor åpenhet og god kommunikasjon på det økonomiske. Det er avgjørende for et godt samarbeid, sier Nesset.

Gransstubben-prosjektet er hans første anlegg der rør-rehabilitering med utblokking spiller en hovedrolle.


Operatør Egil Gunderhuset planlegger neste oppgave sammen med oppdragsgiver i Gamle Strømsvei. (Foto: Jørn Søderholm)


Mer utblokking

– Når man ser hvor effektivt utblokking er, så er det klart at man må gjøre mer av det der det er mulig, sier han.

Anleggsleder-kollega Arne Skaugen i Isachsen Anlegg mener helheten i "trippelkontrakten" med Eco Drilling gir en fleksibilitet som har vært nyttig.

– Når det har stoppet opp ett sted har vi kunnet flytte litt imellom. At vi vet vi har ressursen tilgjengelig har vært et stort pluss. Det gjør det enklere for oss å styre driften, sier Skaugen.

Han er anleggsleder på Gamle Strømsvei for Lillestrøm kommune og på Rødbergveien for Oslo VAV.

På begge prosjektene utgjorde utblokkingen rundt halvparten av jobben. Utblokkingsarbeidet der ble gjennomført i løpet av sommeren, akkurat så godt som Skaugen forventet.


Eco Drilling har levert godt

– Enhetsprisen har man blitt enige om på forhånd. Når det skal gjennomføres, så forventer jeg først og fremst at det blir levert med kvalitet og til rett tid. På ett av prosjektene stoppet det litt opp på grunn av en uventet hindring. Da kunne vi flytte ressursen over på det andre. Eco Drilling har levert veldig godt, sier anleggsleder Arne Skaugen.


Egil Gunderhuset trær blokkehuet på plass. (Foto: Jørn Søderholm)


Miljø viktig kriterium

Jesus Puertas er byggherrens prosjektleder på Gransstubben i Lillestrøm kommune, mens hans kollega Ismail Saeed har ansvaret på prosjektet Gamle Strømsvei.

Muligheten for utslippsfritt arbeid var avgjørende for valg av entreprenør i begge tilfeller.

– For å oppnå klimamålene vurderes og prioriteres alltid grøftefrie NoDig gjennomføringsmetoder på alle VA-prosjektene i den grad det er mulig, sier Puertas.


Miljø er et av de viktigste tildelingskriteriene i anskaffelser hos kommunen.

– Isachsen Anlegg AS med sine egne utslippsfri maskiner og utstyr samt Eco Drilling som UE med utslippsfri/elektrisk utblokkingsrigg utgjør derfor et viktig bidrag med å nå klimamål til Lillestrøm kommune, fortsetter Jesus Puertas.

Gransstubben og Gamle Strømsvei gjennomføres langt på vei utslippsfritt. Men ettersom enkelte maskiner og ressurser kjøres på fossilt drivstoff er det likevel ikke 100 prosent utslippsfritt.

422 visninger0 kommentarer

コメント


bottom of page