top of page

Bratt boring av DN1000

Med styrt boring kan vi trekke en rørledning i bue under bakken. Hvor skarp kan den buen være, på vei under en elv? Skarpere enn du tror! Sjekk bare denne DN1000-ledningen vi trakk under en elv i Vestfold. DN1000 SDR 11 med radius 155(!) – om de tallene sier deg noe.


Se nøye på den blå buen i bildemontasjen under. Det ser ut som en beskjeden blå strek, men er i realiteten et bevis på et stykke ingeniør- og operatørkunst i vannbransjen som ikke utføres hver dag.

– Veldig interessant boring, det der. Vi er veldig fornøyd med at vi fikk anledning til å løse den utfordringen. Sånne jobber gir mye god læring og faglig selvtillit, sier prosjektleder Rune Rørvik i Eco Drilling AS.


DN1000 PE vannledning ble trukket under elv.
En DN1000 SDR 11 trekkes dypt ned under en elv i Vestfold.

Jobben han snakker om er styrt boring og trekking av en stor DN1000 vannledning, i en 128 meter lang trasé under en elv i Vestfold. Den var et ledd i Vestfold Vann iKS´ omlegging av en hovedvannledning høsten 2022.

Eco Drilling AS utførte boringen i samarbeid med Entreprenørservice AS på oppdrag for hovedentreprenør H.K. Sandnes AS, som hadde kontrakten med Vestfold Vann.

Hovedvannledning for fylkesvei

Omleggingen av hovedvannledningen legger til rette for senere bygging av en gang- og sykkelvei i området, som en del av et investeringsprosjekt på FV35. Omleggingen gir også bedre sikkerhet for ledningen.

Ny gang- og sykkelvei langs fylkesveien har lenge vært en viktig sak i lokalmiljøet. Vanskelige grunnforhold i området har både forsinket og fordyret prosjektet.


Oppdraget med styrt boring besto altså i å bore traseen og trekke den store DN1000-ledningen under en elv. Ikke spesielt stor, men den ligger ganske dypt i terrenget, og ledningen skal ikke i berøring med elvebunnen. Det måtte bores en trasé dyp nok til å gå under, men der man ikke ville gå for langt unna elvebreddene.

Her må vi tilbake til den blå streken igjen.

Bratt og dyp trasé

Den viser hvordan ledningen går fra den ene elvebredden ned under elva, før den svinger ganske bratt opp igjen og kommer ut på motsatt elvebredd. Ledningen ble prosjektert og trukket i en bue med radius på 155 meter.
For folk flest sier det tallet ikke så mye. Men om du har vært litt borti NoDig, VA og rørledninger, så vet du at en DN1000 PE-ledning i trykklasse SDR 11 er et stort, grovt, ganske tykkvegget rør. Temmelig stive saker. Å bøye en PE-ledning i sånne dimensjoner er ikke gjort i fei.

For ordens skyld: Radius 155 innebærer en bue med “bøy” som ville gitt en sirkel med radius 155 meter – om buen hadde blitt fullført til en sirkel. Jo større tall, jo større radius, større sirkel og mindre bøy.

Igjen er det ikke så lett for folk flest å bedømme om 155 er lite eller mye. Men vær du sikker: Det er veldig, veldig lite i sånne sammenhenger. Altså en uvanlig skarp bue. Men ikke tro at det er noe ugreit eller problematisk med en sånn bøy på ledningen.


DN1000-ledningen er trukket på plass under elva i Vestfold. Toni Einstulsen er fornøyd.


Fleksibel PE og styrt boring

Den ganske “uskyldig” utseende blå buen er et håndfast bevis på to ting:

  1. PE er et fabelaktig fleksibelt rørmateriale, som kan bøyes i små radier og trekkes under bakken i alle slags grunnforhold.

  2. Styrt boring er en glimrende metode å få fram rør, også i traseer der ingen skulle tru det var mulig å få fram rør uten omfattende graving.

– Ja, dette var sjeldent bratt. Men det gikk utrolig greit! Eco Drilling måtte lage en større styreskje til piloten for å greie styringa i de forholdene. Men det fikset de fint, og trakk ledningen fint gjennom den nokså bløte leiregrunnen. Det sier prosjektleder Halvard Eikås i H.K. Sandnes AS.

Bekkebunnen ligger drøyt fire meter under omkringliggende terreng, og den prosjekterte traseen gikk under elva med minst tre meter overdekning. Her måtte det altså bores åtte meter under terrenget.

– Det var interessant å følge med på. Vi stilte med to gravemaskiner på 25 og 30 tonn for å hjelpe til med å løfte og dytte ledningen mens Eco Drilling trakk med sin rigg, sier han.
God kompetanse i boring

Prosjektleder Hans Richard Dalen i Vestfold VANN IKS er godt fornøyd med at boringen av ledningen under elva gikk akkurat som planlagt når trasévalget ble landet. For ham var det langt fra noen selvfølge at den elvekryssingen skulle gjøres med NoDig og styrt boring.


– Primært hadde vi et ønske om å ikke blande rørmaterialer. Derfor ble det nøye vurdert i prosjektet om det kunne la seg gjøre med overgraving i elva ved bruk av langgraver på begge sider. På grunn av grunnforhold, naturmangfold og en bru i nærheten fikk vi ikke tillatelse. Da var NoDig eneste løsning, sier Dalen.


– Det gikk bra?


– Ja, som planlagt. Det var en god trygghet i at Eco Drilling stilte med tung kompetanse på boring hos de som gjorde jobben. Spesielt boreoperatøren. Den kompetansen er ofte viktigere enn hva sjefene kan. God kompetanse på boring var avgjørende for at dette gikk så bra, sier han.


Hans Richard Dalen berømmer også hovedentreprenør H.K. Sandnes AS for god tilrettelegging og organisering overfor UE Eco Drilling AS og berørte grunneiere.

382 visninger2 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

2 Comments


Marius Bjerkedal
Marius Bjerkedal
Sep 15, 2023

Hvem sveiset ledningen?

Like
jos8220
Sep 16, 2023
Replying to

Det ble gjort av H.K. Sandnes AS, HE i prosjektet. Vet ikke akkurat hvem (hvilken person) som gjorde det.

Like
bottom of page